Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Aangesloten bij het Koninklijk Muziekverbond van België vzw. Aangesloten bij de Europese Unie van Muzikanten

Erevoorzitter: Dhr Guy VANHENGEL, 1’ste ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Vice-Erevoorzitter: Mevr Carla DEJONGHE, Lid van Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De ‘Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.’

De “Muziekfederatie” van en voor alle Brusselse muziek- en zangverenigingen: harmonies, fanfares, brassbands, symfonieorkesten, strijkers, bigbands, show- en majorettekorpsen, concertbands, jeugdmuziekverenigingen, trommelkorpsen, volksmuziekensembles, koper-, saxofoon-, accordeon- en andere ensembles (vanaf duo tot …) en zangkoren.

Historiek en doelstellingen

Na een vijftigtal jaar bestaan en ervaring als “gewestelijke afdeling” van de Muziekfederatie Brabant werd zij in 1997 een volwaardige ZELFSTANDIGE Brussels Muziekfederatie.

De “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.” stelt zich tot doel, buiten en boven alle politieke en filosofische strekkingen, de belangen van de amateuristische muziekkunst te behartigen en de verenigingen, zowel instrumentale als vocale, te ondersteunen, aan te moedigen en te begeleiden.

In haar werking richt zij zich vooral naar de jeugd om de toekomst van de amateurmuziek te helpen verzekeren en veilig te stellen.

Vanaf 2004 heeft zij voor bepaalde van haar activiteiten, een “goede” samenwerking enwederkerig respectmet de nieuwe organisatie “VLAMO Brussels Gewest” tot verdere bloei en groei van het Brusselse muziekleven.

Lidmaatschap

De “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.” maakt als volwaardige provinciale (Brusselse) afdeling deel uit van het KONINKLIJK MUZIEKVERBOND VAN BELGIË.

Ze is tevens aangesloten bij de Europese Unie van Muzikanten – Groothertogdom Luxemburg.

Werking en Programmatie

De “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.” organiseert al dan niet in samenwerking met andere organisaties diverse activiteiten zoals,
TAPTOE BRUSSELS, CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS, wedstrijden voor muziekverenigingen en jeugdsolisten, Nationaal Kampioenschap HAFABRA, St. Ceciliavieringen,…

Dienstverlening

Het lidmaatschap bij de “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.”
geeft:

  • KWALITEITSBEVORDERENDE BEGELEIDINGEN: Muzikale deskundige begeleiders worden kosteloos ter beschikking gesteld van de dirigenten om ter gelegenheid van een concertuitvoering het korps te begeleiden en te adviseren ter bevordering van de kwaliteit.
  • CURSUSSEN: worden eveneens regelmatig kosteloos gegeven door deskundigen. Thema’s zijn verschillende belangrijke onderwerpen eigen aan de aangesloten verenigingen.
  • VORMINGS- EN STUDIEDAGEN: over allerlei problemen en nieuwigheden in de muziekwereld worden regelmatig op verschillende plaatsen in het Brusselse vormings- en studiedagen georganiseerd.
  • AANBOD VAN REPERTORIA: repertorium voor solisten (volwassenen en jeugd), voor muziekverenigingen, enz… zijn ter beschikking.
  • MUZIEKRAAD: een zeer bekwame muziekraad (allen beroepsmusici) is steeds tot dienstvaardigheid bereid.
  • EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN EN ERETEKENS: adviezen rond het bekomen van onderscheidingen en eretekens worden u graag op verzoek verstrekt.
  • SUBSIDIES: Adviezen voor het bekomen van verschillende subsidies worden vrijblijvend gegeven.

Publicaties

“BRUSSEL LEEFT” – “KLANKBORD BRUSSELS GEWEST” ons eigen Brusselse tijdschrift. Hierin wordt specifieke informatie opgenomen over de aangesloten Brusselse muziek- en zangverenigingen en bevat een waaier van andere algemene informatie uit de muziekwereld.

Dit tijdschrift is een onmisbare schakel tussen de “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.” en de Brusselse muziekverenigingen en hun leden. Het brengt nuttige informatie en geeft de nodige impulsen ter bevordering van de groei en bloei van de verenigingen.