Voorzitter / Président / Chairman

Van Nerom Edgard

voorzitter@muziekfederatie.be

Secretaris / Secrétaire / Secretary

Huybandt Marijke

secretaris@muziekfederatie.be

Penningmeester / Trésorier / Treasurer

Huybandt William

penningmeester@muziekfederatie.be