Berichtgeving / Déclaration / Statement Taptoe Brussels 2020

Taptoe Brussels 2021 geannuleerd  TB 2021 Canceled

We hadden zo uitgekeken naar de 20ste verjaardag van Taptoe Brussels.

Niettegenstaande de opstart van de vaccinatiestrategie bijlven er op dit ogenblik te veel onzekerheden om een Taptoe op een goede manier te kunnen organiseren.

Veiligheid van onze medewerkers, deelnemers en publiek blijven onze eerste prioriteiten.

Onder voorbehoud van goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel zal Taptoe Brussels doorgaan op 10 september 2022.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op Taptoe Brussels 2022.

 

Taptoe Brussels 2021 annulé TB 2021 Canceled

Nous avions tant espéré pouvoir fêter le 20ème anniversaire de Taptoe Brussels.

Nonobstant la vaccination contre la pandémie du Covid 19 il subsiste trop d'incertitudes pour pouvoir organiser parfaitement ce Taptoe.

La santé et sécurité de nos collaborateurs, participants et de notre public reste notre première priorité.

Sous réserve de l'approbation par le Collège du Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles, l'édition anniversaire de notre 20ème Taptoe Brussels aura lieu le 10 september 2022.

Nous espérons tous vous rencontrer au Taptoe Brussels 2022.

 

Taptoe Brussels 2021 cancelled TB 2021 Canceled

We wer looking forward to show aur audience a beautiful show for the 20th anniversary of Taptoe Brussels.

In spite of the vaccination against Covid 19, there are to much uncertainties to be able to organise a Taptoe in a good way.

The health and safety of rou employees, participants and our public remains our first priority.

Subject to approval by the College of Mayor and Aldermen of the City of Brussels, Taptoe Brussels will take place on September 10, 2022.

We hope to meet you at Taptoe Brussels 2022.

Verenigingen die aangesloten zijn bij de KMF BHG, kunnen hun concerten op onze digitale concertagenda plaatsen.

Formulier digitale kalender

Invullen en zenden naar: muziekfederatie@hotmail.com

De concertagenda is eigendom van KMF BHG.

KMF BHG kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de concertagenda.

Les sociétés qui sont affiliées à la FRM RBC, peuvent annoncer leurs concerts via notre agenda des concerts numérique.

Formulaire agenda digitale

Remplir et renvoyer le formulaire à : muziekfederatie@hotmail.com

L’agenda des concerts est la propriété de la FRMRBC

La FRMRBC ne peut être reconnue responsable du contenu de l’agenda.